• koolgewassen-larve_van_de_koolvlieg_1_400x400
  • kool_koolvlieg_01
  • LarveKoolvlieg

Bodeminsecten (Larve Koolvlieg)


Witte maden beschadigen de stengelbasis en boren zich in het onderste stengeldeel. Bladeren staan aanvankelijk steil, zijn loodkleurig en gaan overdag slap hangen. Plant staat los in de grond. Soms ook ei-afzetting in de bladoksels. De larve vreet zich dan in de stengel, soms in de kool en veroorzaakt daar rotting.

Aanbevolen producten