• WitziekteInFruit
  • Meeldauwxechtex

Echte meeldauw / Witziekte


Sterke temperatuurschommelingen, evenals vochtig warm weer, bevorderen de echte meeldauw of witziekte. De bladeren, bloesems en jonge loten zijn bedekt met een fijn, wit poedervormig schimmellaagje. Bij een sterke infectie verdrogen de bladeren en vallen deze af. De vruchten vertonen verkurkt weefsel en kunnen barsten. De groei kan fel geremd worden. De schimmel overwintert tussen de knoppen van de jonge twijgen.