• Meeldauwxechtex

Echte meeldauw / Witziekte


Op de bovenzijde van de bladeren, bloemen en stengels groeit een witte meelachtige schimmel. De bladeren kunnen vergelen. De planten vertonen een ernstige groeistilstand en vooral jonge geïnfecteerde bladeren krullen zich om. Bij ernstige aantasting kunnen plantendelen afsterven. Bij zonnig, warm en zwoel weer in de zomer ontwikkelt echte meeldauw zich snel. Deze schimmel wordt vaak ook witziekte genoemd.