Gazon Net®


Selectieve onkruidbestrijder tegen onkruiden in gazons.

Productkenmerken

Mix van 4 actieve stoffen. Breed werkingsspectrum. Bestrijdt eveneens klavers. Zeer veilig voor het gazon.

Ter bestrijding van

Tegen veel voorkomende onkruiden in gazons zoals: klaver, paardenbloem, madeliefje, margriet, kruiskruid, weegbree, pinksterbloem, munt, koekoeksbloem, herfstleeuwentand, herfsttijloos, hoornbloem, muur, knoopkruid, biggekruid, ratelaar, brunel, wilde wortel, enz.

Hoe toepassen

gieten, verspuiten

Gebruiksadvies

Spuiten: 100 ml in 10 l water voor 100 m². Gieten: 10 ml in 5 l water voor 10 m².

De toepassing kan geschieden bij groeizaam weer. Werkt optimaal bij een temperatuur hoger dan 15º C. Toepassen bij voldoende inworteling en bij aanwezigheid van onkruiden. De spuitapparatuur na gebruik grondig reinigen. 

Onkruid in gazons bestrijdt u het best bij vochtig, warm en groeizaam weer.

Opgelet

1. Enkele dagen voor en na de behandeling niet maaien. 2. Een gazon niet behandelen gedurende de zes eerste maanden na de aanleg. 3. Er zorg voor dragen dat de spuitoplossing niet op sierplanten, groenten of andere gewassen terecht komt. 4. Bij regen of besproeiing voor de behandeling, eerst het gazon laten opdrogen voor behandeling. 5. Dieren mogen niet gevoederd worden met het behandelde gras. 6. Het product niet vernevelen (drift naar de randbeplanting vermijden). 7. Om de doorlevende tweezaadlobbigen te bestrijden, voldoende ontwikkelde planten behandelen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie voor gebruik.

Wettelijke informatie

Geregistreerde naam: Gazon Net®

Erkennings- / Toelatingsnummer: Erk. nr. : 9321G/B (erkenningsnr. Agriphar NV)

Registratie: N° Agrément: L01624-062